Certificeringen

Uiteraard dienen niet alleen de zorgverleners die wij bedienen te voldoen aan de AVG wetgeving. Ook wij dienen een informatieveiligheidsbeleid te voeren. Privacy, dataveiligheid en zorgvuldigheid zijn dan ook in het DNA van Prosoftware verankerd.

ISO 27001, NEN 7510 en ISO 9001

Prosoftware is sinds december 2016 NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. Sinds januari 2018 zijn wij tevens ISO 9001 gecertificeerd. Dit zijn certificeringen op het gebied van informatieveiligheid en kwaliteit. Door onze implementatie van de ISO27001 zijn de vereisten van de AVG afgedekt. Hierop worden wij jaarlijks geaudit. Prosoftware voldoet derhalve als organisatie aan de AVG wetgeving. Elke bestaande en nieuwe klant bieden wij een verwerkersovereenkomst aan. Deze is samen met onze juristen en de brancheorganisatie Nederland ICT opgesteld.

Een AVG proof praktijk begint met veilige praktijksoftware

Vecozo

Prosoftware heeft met Vecozo een overeenkomst en voldoet daarmee aan de generieke aansluitvoorwaarden van Vecozo. Door de koppeling met Vecozo kunnen onze gebruikers een COV check uitvoeren, declaraties rechtstreeks versturen vanuit de software en automatisch retourberichten ontvangen.

BSN keurmerk

Het is ook mogelijk om persoonlijke gegevens van de patiënt op te halen uit de Basisadministratie Personen (BRP) en over te nemen in onze software. Denk hierbij aan NAW gegevens, de geboortedatum en het BSN. Doordat Prosoftware in het bezit is van het BSN keurmerk is deze super handige koppeling mogelijk.

Groene Vinken

Prosoftware is al 5 jaar op rij trotse houder van het kwaliteitskeurmerk de Groene Vink. De Groene vink wordt elk jaar uitgereikt door Zorginstituut Nederland (ZIN) aan softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Het bewijst een gedegen integratie van het berichtenverkeer in onze software. Zowel voor de WMO als de Jeugdwet hebben wij elk jaar een Groene vink ontvangen. In 2019 voor de versie iJw 2.3 en iWmo 2.3. De PM standaard (voor paramedische zorg) en de LH standaard (hulpmiddelen) ondersteunt onze software ook volledig, helaas bestaat voor deze declaratiestandaarden geen keurkmerk. 

Geaccrediteerd door zorgverzekeraars

Sinds 1 januari 2018 zijn wij met ZorgRespons, ons eigen patiëntervaringstool, een geaccrediteerd meetbureau. Paramedici die verplicht een patiëntervaringsonderzoek moeten uitvoeren conform de voorwaarden van ZilverenKruis Achmea kunnen dus ook bij ons terecht. Heeft u nog geen verplichting, maar wilt u wel gewoon graag veilig, laagdrempelig en supereenvoudig een patienttevredenheidsonderzoek uitvoeren? Uiteraard kunt u ook in dat geval ZorgRespons gebruiken. Wij bieden ZorgRespons kosteloos aan al onze gebruikers aan.