Privacy Statement

Privacy, dataveiligheid en zorgvuldigheid zitten in het DNA van Prosoftware verankerd en daarom vinden we het belangrijk om persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de AVG wetgeving, de Telecommunicatiewet en dit Privacy Statement.

Prosoftware verwerkt voor zakelijke relaties persoonsgegevens en respecteert daarbij de privacy van bezoekers van onze website (https://www.prosoftware.nl). Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met dit Privacy Statement.

Doel verwerking persoonsgegevens

U kunt Prosoftware via het contactformulier op de website een vraag stellen of een demo aanvragen. Prosoftware gebruikt in dat geval gegevens van u:

  • Om contact met u te kunnen hebben en onderhouden als contactpersoon van uw bedrijf;
  • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten, evenementen en/of producten die door Prosoftware worden aangeboden;
  • Voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Prosoftware;
  • Om u van informatie te voorzien over de diensten, producten en/of evenementen die door Prosoftware, haar relaties die aan de diensten van Prosoftware gekoppelde of te koppelen diensten aanbieden of door de aan haar gelieerde ondernemingen worden aangeboden.

Soort persoonsgegevens

Voor bovenstaande doelen verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Beroepsgroep
  • Functie
  • Telefoonnummer
  • Organisatienaam

Bewaartermijn

Indien u ons een e-mail toestuurt of een contactformulier op onze website invult, worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard voor de afhandeling daarvan dan wel zolang als naar de aard en strekking van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Persoonsgegevens delen

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming tenzij Prosoftware wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Met deze partijen (verwerkers) hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin wij de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Beveiliging

Wij nemen doorlopend passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door de modernste technieken te gebruiken, door continu te zoeken naar kwetsbaarheden middels monitoren en meten, de toegang binnen Prosoftware te beperken tot een beperkt aantal medewerkers en door informatiebeveiliging een terugkerend onderwerp te laten zijn binnen Prosoftware. Tevens is Prosoftware NEN7510, ISO27001 en ISO9001 gecertificeerd.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. Uw IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meezendt, worden geregistreerd en voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag gebruikt. Wij proberen de gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het gebruik van deze (functionele) cookies is veilig. Er zit namelijk geen persoonlijke informatie in opgeslagen, zoals een telefoonnummer of e-mailadres. Uw identiteit kan hier niet uit worden afgeleid. Deze cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Bij een bezoek aan onze website worden alleen functionele cookies op uw computer geplaatst.

Social media

Om content op onze website te kunnen delen of promoten, zijn op onze website knoppen opgenomen van social media platformen, zoals LinkedIn en Twitter. Deze knoppen zijn met een code op onze website geplaatst, die onder meer een cookie plaatsen op uw randapparatuur (pc, tablet, smartphone). Raadpleeg de privacyverklaringen van de desbetreffende social media platformen voor meer informatie over hoe desbetreffende social media platformen uw persoonsgegevens verwerken, die zij met deze code verkrijgen.

Nieuwsbrieven

Geïnteresseerden informeren wij met behulp van een nieuwsbrief met nieuws over Prosoftware en de door Prosoftware aangeboden diensten. Na ontvangst van uw expliciete toestemming wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze lijst met abonnees voor deze nieuwsbrief van Prosoftware. U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief in iedere e-mail die u hierover van ons ontvangt. De lijst met abonnees wordt niet aan derden verstrekt.

Inzien, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Mocht u een zakelijke relatie hebben met Prosoftware, dan kunt u via fg@prosoftware.nl aan ons doorgeven:
- dat u uw gegevens bij ons wilt inzien
- dat u niet (meer) wilt worden benaderd met informatie en nieuws vanuit Prosoftware
- welke gegevens volgens u niet kloppen
- welke gegevens van u zijn gewijzigd
- dat u uw gegevens bij ons wilt verwijderen

Over ons

Prosoftware, gevestigd en kantoorhoudend te 3316 GK Dordrecht aan de Kamerling Onnesweg 61, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 24357540. De Functionaris Gegevensbescherming binnen Prosoftware kunt u bereiken via fg@prosoftware.nl.

Aanpassen Privacy Statement

Prosoftware behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Aanpassingen zullen op onze website worden gepubliceerd.